Nabídka hostingových služeb a zřízení emailů

Orientační cena mé práce (bez DPH)

Většinu běžných jednoduchých webových stránek vytvářím v cenové relaci od 6.000 do 35.000 Kč (bez DPH), návrhově a obsahově náročnější webové stránky vytvářím v cenové relaci od 35.000 do 80.000 Kč. Prohlédnout si můžete také nejčastější průběh spolupráce se seznamem úkonů, které jsou potřeba provést při vytváření jakékoliv webové stránky.

Pro každou zakázku vytvářím zcela konkrétní cenovou nabídku na základě počátečních konzultací, dle obdrženého zadání a dle předpokládaného rozsahu a náročnosti prací.

Vedle jednorázové ceny za vytvoření webu účtuji pravidelný roční poplatek (v rozmezí od 1.050 do 2.750 Kč dle typu webové stránky). Balíček zahrnuje umístění webu na našich serverech, datový prostor, nákup domény a okamžitou technickou telefonní a emailovou podporu.

Přehled o ceně získáte i v mém portfoliu

Pro konkrétní představu o cenách mé práce jsem vybral několik webových stránek z různých cenových kategorií, které si můžete prohlédnout. Jedná se o mnou vytvořené webové stránky, které jsem pro názornost rozdělil do tří cenových kategorií v rozmezí od 10.000 do 60.000 Kč.

Mrkněte na moji tvorbu

Ukázka mé práce

Co vše je součástí ceny

Součástí cenové nabídky je počáteční rozbor vašich cílů a priorit, kompletní zpracování a vytvoření nové webové stránky či aplikace dle přesně definovaných funkcionalit se zárukou na plnou funkčnost díla minimálně po dobu 24 měsíců od spuštění nové webové prezentace. Polovinu z celkové částky za dílo (50%) účtujeme zálohově před započetím prací, zbylou polovinu pak naopak po dokončení celého projektu, jeho spuštění a po podepsání předávacího protokolu.

Součástí výsledné ceny jsou také všechny telefonické hovory a emailová komunikace, která nás bude provázet nejen na počátku, ale také v průběhu celé spolupráce. Profesionální zpracování webu není jednoduché, pro pevný základ je potřeba probrat spoustu oblastí, aby váš web mohl být vytvořen na míru a splňoval vše, co je pro vás důležité a podstatné.

Součástí výsledné ceny je grafické zpracování všech stránek, typografie hlavních nadpisů a důležitých textů, vytvoření administrační části pro správu obsahu (bude-li vyžadováno), doplnění vhodných a licencovaných ilustračních fotografií.

V případě potřeby mohou práce zahrnovat vytvoření přehledného a intuitivního administračního rozhraní na míru, díky němuž budete moci sami spravovat předem dohodnuté části webové stránky. Administrace bude připravena na úpravy a případná rozšíření o další moduly kdykoliv v budoucnu.

Pro výpočet časové náročnosti a ceny za kompletní zpracování webové aplikace používám hodinovou sazbu 650 Kč. V případě, že na počátku neodhadnu správně časovou náročnost a práce mi zabere více času, než jsem při podpisu smlouvy předpokládali, beru tuto zodpovědnost na sebe a tyto práce navíc klientovi nikdy neúčtuji. Jakmile dojde k předání díla a podepsání předávacího protokolu, na všechny nové funkcionality a úpravy obsahu, které nenesou známky "nefunkčnosti" aplikuji stejnou hodinovou sazbu 650 Kč.

Co není součástí ceny

Problematika SEO služeb je velmi široká a přestože bych rád, není v mých silách vám tuto službu poskytnout v rámci ceny za vytvoření a správu webových stránek. Bude-li vám kdokoliv tvrdit, že vám tyto služby poskytne zdarma či za mírný poplatek, nevěřte mu. V takovém případě se bude jednat o službu, která vám nic přínosného nepřinese. To však neznamená, že tyto služby nenabízím. Pokud o propagaci na internetu budete mít zájem, jsme schopen vám tyto služby poskytnout na profesionální úrovni. Spolupracuji se specialisty v oboru marketingu a PPC kampaní.

Responzivní design

Responzivní design neúčtuji zvlášť, pokládám jej za automatickou součást mnou nabízených služeb. Webové stránky bez responzivního designu nevytvářím (vyjma specifických aplikací).

Nasazení služby Google Analytics

Nasazení služby Google Analytics provádím v okamžiku, kdy potřebujete mít k dispozici jakékoliv údaje týkající se návštěvníků vašeho webu. Tento analytický systém se stará o sledování a uchování všech základních statistik jako je statistika návštěvnosti jednotlivých stránek, použitých prohlížečů, přístupy z PC / mobilního zařízení aj.

Cookie lišta

Od 1. ledna 2022 platí v České republice nová povinnost vycházející ze zákona vyžádat si od uživatele dopředu souhlas v případě, že jsou do prohlížeče ukládány tzv. "cookie" (pomocné údaje), které slouží pro účely marketingu či analytiky. Do této kategorie spadá např. výše uvedená služba Google analytics. Cookie lišty nasazuji na všechny projekty automaticky (kromě případů, kdy jejich nasazení není bezpodmínečně nutné).

Jsem zde pro vás

Nabízím vám bezplatnou konzultaci, během níž společně probereme vaše požadavky a navrhnu optimální řešení tak, aby případná spolupráce dávala smysl pro obě strany.

Petr Zavičák - PZW design