Nabídka hostingových služeb a zřízení emailů

Orientační cena našich služeb

Webové stránky vytváříme v cenové relaci od 6.000 do 80.000 Kč. Většinu běžných jednoduchých webových stránek vytváříme v cenové relaci od 6.000 do 35.000 Kč, návrhově a obsahově náročnější webové stránky vytváříme v cenové relaci od 35.000 do 80.000 Kč. Prohlédnout si můžete také nejčastější průběh spolupráce se seznamem úkonů, které u každé webové stránky musíme provést.

Pro každou zakázku vytváříme zcela konkrétní cenovou nabídku na základě počátečních konzultací, dle obdrženého zadání a dle předpokládaného rozsahu a náročnosti prací.

Vedle jednorázové ceny za vytvoření webu účtujeme pravidelný roční poplatek (v rozmezí od 1.020 do 2.220 Kč dle typu webové stránky). Balíček zahrnuje umístění webu na našich serverech, datový prostor až 5GB, nákup domény a okamžitou technickou telefonní a emailovou podporu.

Přehled o ceně získáte i v našem portfoliu

Pro konkrétní představu o cenách naší práce jsme vybrali 12 webových stránek z různých cenových kategorií, které si můžete prohlédnout. Jedná se o námi vytvořené webové stránky, které jsme pro názornost rozdělili do tří cenových kategorií v rozmezí od 10.000 do 60.000 Kč.

Co vše je součástí ceny

Součástí cenové nabídky je počáteční rozbor vašich cílů a priorit, kompletní zpracování a vytvoření nové webové stránky či aplikace dle přesně definovaných funkcionalit se zárukou na plnou funkčnost díla minimálně po dobu 24 měsíců od spuštění nové webové prezentace. Polovinu z celkové částky za dílo (50%) účtujeme zálohově před započetím prací, zbylou polovinu pak naopak po dokončení celého projektu, jeho spuštění a po podepsání předávacího protokolu.

Součástí výsledné ceny jsou také všechny telefonické hovory a emailová komunikace, které s vámi budeme na počátku i v průběhu muset provést. Profesionální zpracování webu není jednoduché, pro pevný základ je potřeba probrat spoustu oblastí, aby váš web mohl být vytvořen na míru a splňoval vše, co je pro vás důležité a podstatné.

Součástí výsledné ceny je grafické zpracování všech stránek, typografie hlavních nadpisů a důležitých textů, vytvoření administrační části pro správu obsahu (bude-li vyžadováno), doplnění vhodných a licencovaných ilustračních fotografií.

V případě potřeby mohou práce zahrnovat vytvoření přehledného a intuitivního administračního rozhraní na míru, díky němuž budete moci sami spravovat předem dohodnuté části webové stránky. Administrace bude připravena na úpravy a případná rozšíření o další moduly kdykoliv v budoucnu.

Pro výpočet časové náročnosti a ceny za kompletní zpracování webové aplikace používáme hodinovou sazbu 650 Kč. V případě, že na počátku neodhadneme správně časovou náročnost a práce nám zabere více času, než jsme při podpisu smlouvy předpokládali, bereme tuto zodpovědnost na sebe a klientovi nikdy tyto práce navíc neúčtujeme. Jakmile dojde k předání díla a podepsání předávacího protokolu, na všechny nové funkcionality a úpravy obsahu, které nenesou známky "nefunkčnosti" aplikujeme stejnou hodinovou sazbu 650 Kč.

Co není součástí ceny

Problematika speciálních SEO služeb je velmi široká a přestože bychom rádi, není v našich silách vám tuto službu poskytnout v rámci ceny za vytvoření a správu webových stránek. Pokud vám někdo bude tvrdit, že vám tyto služby poskytne zdarma či za mírný poplatek, nevěřte mu. V takovém případě se bude jednat o službu, která vám nic přínosného nepřinese. To však neznamená, že tyto služby nenabízíme. Pokud o propagaci na internetu budete mít zájem, jsme schopni vám tyto služby poskytnout na profesionální úrovni. Spolupracujeme se specialisty v oboru marketingu a PPC kampaní.

Responzivní design

Responzivní design neúčtujeme zvlášť, pokládáme jej za automatickou součást námi nabízených služeb. Webové stránky bez responzivního designu nevytváříme (vyjma specifických aplikací).

Nasazení služby Google Analytics

Nasazení služby Google Analytics provádíme automaticky. Tento analytický systém se stará o sledování a uchování všech základních statistik, jako je statistika návštěvnosti jednotlivých stránek, použitých prohlížečů, přístupy z PC / mobilního zařízení aj.

Cookie lišta

Od 1. ledna 2022 platí v České republice nová povinnost vycházející ze zákona vyžádat si od uživatele dopředu souhlas v případě, že jsou do prohlížeče ukládány tzv. "cookie" (pomocné údaje), které slouží pro účely marketingu či analytiky. Do této kategorie spadá např. výše uvedená služba Google analytics. Cookie lišty nasazujeme na všechny projekty automaticky (kromě případů, kdy jejich nasazení není bezpodmínečně nutné).

Potřebujete poradit?

Nabízíme vám 30 minutovou konzultaci, během níž probereme vaše požadavky a navrhneme optimální řešení tak, aby případná spolupráce dávala smysl pro obě strany.

PZW design